Poľský výrobca strojov a zariadení
Zariadenia pre regeneráciu filtrov DPF / FAP/ KAT

ČISTNIE FILTROV DPF - PODNIKANIE

NEUSTÁLE NARASTAJÚCI DOPYT NA TRHU

Čistenie filtrov pevných častíc sa stáva z roku na rok čoraz populárnejšie medzi vlastníkmi automobilov z naftovým motorom. Časté policajné kontroly, ktoré sa čoraz častejšie zameriavajú aj na kontrolu emisných hodnôt spôsobujú, že zariadenie pre čistenie filtrov DPF sa stáva nevyhnutným prvkom každého profesionálneho servisu ale aj súkromných automechanikov. Okrem toho, rýchly návrat investície a zisky aké prinášajú zariadenia do čistenia DPF, nakláňajú aj iné firmy k rozšíreniu svojich služieb.

TECHNOLÓGIA

Rozvoj odvetvia a neustále napredovanie technológie na trhu v oblasti zariadení pre čistenie filtrov DPF spôsobuje, že to už nie sú jednoduché myčky, ale vyspelé multifunkčné zariadenia. Najpopulárnejšou a zároveň najefektívnejšou metódou čistenia je metóda hydrodynamická. Práve úplne zdominovala trh a to hlavne kvôli tomu, že je schopná vrátiť filtru aj 100% účinnosť. 

Pri tejto metóde sa využíva hydrodynamická sila prietoku vody, ktorá ma veľmi turbulentný charakter a zároveň sila stlačeného vzduchu. Prietok kvapaliny (pracovnej tekutiny) je vynútený vonkajším tlakom, ktorý musí prekonať odpor prietoku vo vnútorných kanálikoch filtra.

PREČO SA TO OPLATÍ?

Zariadenia pre čistenie filtrov DPF, ktoré ponúka spoločnosť OTOMATIC, sa vyznačujú hlavne vysokou účinnosťou a produktivitou. Prostredníctvom zariadenia je možné vyčistiť viacero filtrov za jeden deň. Z toho dôvodu servisy čoraz menej ponúkajú odstraňovanie filtrov. Namiesto toho vyberajú viacej profesionálny smer a ponúkajú služby čistenia a regenerácie filtrov pevných častíc. Zariadenia pre regeneráciu filtrov DPF určite pomôžu ohraničiť nelegálne odstraňovanie filtrov v dízlových motoroch.

NOVÉ OBCHODNÉ MOŽNOSTI

Spolu s rozvojom hydrodynamickej metódy čistenia filtrov DPF sa rozširujú obchodné možnosti. Čoraz častejšie takúto službu vyhľadávajú majitelia dopravných firiem a spoločnosti mestskej hromadnej dopravy. Filtre pevných častíc v dnešnej dobe majú už aj traktory, vysokozdvižné vozíky alebo stavebné stroje.

PREČO SA OPLATÍ INVESTOVAŤ DO ZARIADENÍ PRE ČISTENIE FILTROV DPF?

Ešte nedávno bolo odstránenie filtra DPF úplne normálnym procesom. Dnes je to už protizákonné.

Podľa predpisov motorové vozidlá z odstráneným filtrom DPF nie sú legálnymi účastníkmi cestnej premávky, keďže ich homologizácia stráca svoju platnosť.
Veľký záujem potenciálnych zákazníkov

Autoopravovne a servisy, ktoré ponúkajú túto špecializovanú službu sa nesťažujú na nedostatok zákazníkov. O ochrane životného prostredia. Úsilie o čo najčistejšie ovzdušie v Európe a vo svete dalo základ novej obchodnej činnosti založenej na čisteniu filtrov DPF v osobných motorových vozidlách, nákladných autách a autobusoch.

Veľký potenciál

Ohromné množstvo prihlásených vozidiel nie len v našom kraji,ale w celej Európe, z čoho väčšina je s naftovým motorom, nám ukazuje,
aký veľký je potenciál tohto sektoru.

Šanca pre novootvorené firmy

Na trhu je stále dosť miesta pre nové firmy a to hlavne zásluhou obrovského množstva vlastníkov vozidiel z dízlovým motorom a narastajúcemu dopytu po službe akou je čistenie filtrov.

VY SI URČITE CIEĽ, MY VÁM HO POMÔŽEME DOSIAHNUŤ!

Dobrý výber a kúpa prístroja je iba začiatok našej spolupráce.

Ako jediná spoločnosť ponúkame komplexný program, ktorý Vám pomôže urobiť prvé kroky v podnikaní s čistením filtrov DPF.

Realizačný program zahrňuje:

- Prediskutovanie podnikateľského plánu s analýzou trhu v oblasti služieb - čistenia filtrov DPF a potenciálne skupiny klientov, ako aj marketingový plán.
- Školenie
- Technická podpora

Ponúkame kompletnú popredajnú obsluhu.

Ihneď po zakúpení stroja alebo zariadenia sa môžete spoľahnúť na našich odborníkov a záručný servis.

KTO MÔŽE BYŤ VAŠIM ZÁKAZNÍKOM?

LOKÁLNE AUTOOPRAVOVNE/AUTODIELNE

SPROSTREDKOVATERĽIA A AUTORIZOVANÉ SERVISY

DOPRAVNÉ SPOLOČNOSTI

AUTORIZOVANÉ SERVISY NÁKLADNÝCH AUT

MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

SÚKROMNÍCI

AKO ZAČAŤ?

I. FINANCOVANIE

- Vlastný vklad v hotovosti
- Lízing okolo 90%, Bankový úver
- Finančná podpora z ÚP pre rozvoj podnikateľskej činnosti.
- Dotácie z fondov EU (táto možnosť sa objavuje iba sporadicky a týka sa hlavne regionálnych rozvojových programov).

II. PREVÁDZKOVÝ PRIESTOR

Na prevádzku vystačí miestnosť o ploche 30m2 a dobrou ventiláciou.

ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE A KANALIZÁCIA:

- Pripojenie do elektrickej siete - trojfázové 400 V, AC, L1, L2, L3, N PE (nevyhnutná zástrčka 32 A 5P) 
- Nominálny príkon zariadenia 27KW. Spotreba energie počas nahrievania nádrže A a B 18 KW, 25A. 
- Spotreba počas sušenia 5,5KW, 9A. Istič minimálne S303 C25. Kompresor s min. výkonom 10bar a priemerom hadice 14 mm.
- Stále pripojenie do vodovodnej a kanalizačnej siete nie je nutné.
- Odporúčame aby bola nainštalovaná mechanická ventilácia.

III. NEVYHNUTNÉ POVOLENIA

Prihlásenie firmy na mestskom úrade. Nahlásenie firmy v databáze evidencie producentov odpadov podľa § 105 ods. 3 písm. c), d), f), g), i), k), l) a n) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

IV. REKLAMA I MARKETING

- Online reklama
- Sponzorované články na lokálnych internetových portáloch
- Návštevy priamo v servisoch a autoopravovniach
- Externá reklama ako napríklad billboardy, reklamné tabule, podsvetlené reklamy, atd.

ŠKOLENIE Z OBSLUHY STROJA VÁM DODÁ SEBAVEDOMIE

Nemusíte mať nevyhnutné vedomosti na tému čistenia filtrov DPF.

Odborníci zo spoločnosti OTOMATIC odpovedia na všetky Vaše otázky a naučia Vás všetko od základov.

Školenia ponúkame nie len nováčikom v tejto branži, ale aj odborníkom s dlhoročnou praxou.
Školenie zahŕňa teoretickú ako aj praktickú časť. Využívame k tomu vlastné stroje a testové filtre.

Školenie zahŕňa:

- Poznanie obchodnej stránky poskytovania služieb regenerácie filtrov pevných častíc DPF/FAP/KAT/SCR.
- Teoretické vedomosti z oblasti zloženia a práce moderných filtrov. 
- Identifikácia typických a netypických príčin zlyhania filtrov z dôrazom na proces analýzy: príčina - dôsledok.
- Osvojenie vedomostí ako správne urobiť merania a zároveň odhad opotrebenia a životnosti filtra.
- Príprava filtrov do regenerácie.
- Regenerácia filtra v praxi - obsluha stroja.
- Obsluha zákazníka.
- Cirkulácia dokumentov.

AKÉ OČAKÁVANIA A POTREBY MAJÚ VAŠI ZÁKAZNÍCI?

- Transport filtra od zákazníka do servisu
- Preprava spoľahlivým kuriérom
- Protokol o stave filtra po vyčistení
- Zľavy pre stálych zákazníkov, záruka
- Diagnostika filtra a odporučenie správneho postupu
- Regenerácia a zásielka v ten istý deň.

AKÝ MÔŽE BYŤ ZISK?

Daň a iné poplatky 26,9%
Pohonné látky a amortizácia 9%.
Prenájom podnikových miestností 8,6%
Lízingová splátka 7%
Online reklama 5,4%
Zamestnanci / 3 osoby 43.1%

JEDNICOVÉ A REŽIJNÉ NÁKLADY
Vozidlo s filtrom DPF <3,5 t - 8EUR
Filter DPF EURO VI >3,5 t - 15EUR
Katalyzátor EURO IV, EURO V - 25EUR

PIEMERNÉ MESAČNÉ NÁKLADY NA FILTER DPF Z VOZIDLA <3,5 T
1280 EUR

Iné mesačné výdavky
12 000 - 13 000 EUR

OPERAČNÉ A PRODUKČNÉ VÝDAVKY (ELEKTRINA, ROZPÚŠŤAČE, FILTRE) W PRIEMERE 10 EUR NETTO / 1 FILTER DPF

OBJEDNÁVOK / MESAČNE

Najlepší výkon 7 - 12 filtrov denne
Slabší výkon 2 - 3 filtre týždenne
Priemer vykonávaných služieb našich zákazníkov 20 - 80 filtrov mesačne

TOP SERVICE
8 filtrov za deň x 100-200 EUR = 800-1600 EUR 
800-1600 EUR x 20 dní = 16.000-32 000 EUR


DPF PRÉMIUM - PRIEMERNÁ MESAČNÁ SPLÁTKA 800-1000 EUR = 4-5 DPF FILTRE

ZHRNUTIE:

NÁKLADY: 13.280 EUR
PRÍJEM: 32 000 EUR
PRÍJEM PO ODPOČÍTANÍ DANE: 18,720 EUR

VEĽKOSŤ TRHU (EURÓPA)

Počet profesionálnych služieb a servisov z roka na rok rastie na celom svete.
Faktom je, že stredný vek osobných aut v EU je okolo 10,8 rokov.
Estónsko, Litva a Rumunsko majú najstaršie autá so stredným vekom okolo 16 rokov.

Štatistické údaje uvedené ACEA v roku 21018

V Európskej Únii pripadá 531 motorových vozidiel na 1000 obyvateľov. Počet osobných motorových vozidiel v EU vzrástol o 8% v priebehu piatich rokov čo znamená, že počet automobilov na cestách vzrástol z 248 miliónov v roku 2014 do 268 miliónov v roku 2018. Celkovo sa na cestách EU nachádza približne 6,6 miliónov nákladných aut.
Priemerný vek týchto vozidiel je okolo 12,4 rokov.
Vozidlá z alternatívnym pohonom tvoria v EU podiel iba 3,8%, aj napriek zvýšenému počtu prihlásení v posledných rokoch. Iba 0,7% všetkých vozidiel na našich cestách má hybridový elektrický pohon, 0,2% tvoria čisto elektrické autá a hybridové pug-in iba 0,1% všetkých vozidiel. Pritom 54% tvoria benzínové motory a 41,2% naftové motory.

Priemerná životnosť filtra DPF je okolo 80-120 tis. km

ZDROJE INFORMÁCIÍ O POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH

Návštevy priamo v servisoch a autodielňach

Obchodná ponuka cez telefón

Pozvánka na bezplatnú prezentáciu

Online marketing: (Webová stránka, pozicionovanie, google adwords, emailová reklama, sociálne siete)

reklama v médiách: (článok v miestnom webovom portáli)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram