Poľský výrobca strojov a zariadení
Zariadenia pre regeneráciu filtrov DPF / FAP/ KAT

Prípravok na čistenie DPF filtrov

DPF Active Matic - je alkalický, profesionálny prípravok na čistenie DPF filtrov.

Jeho receptúra je starostlivo vybraný pomer, ktorý zahŕňa látky regulujúce pH reakciu, povrchovo aktívne látky, komplexotvorné látky a inhibítory korózie.

Účinne likviduje všetky znečisťujúce látky pochádzajúce z ropy, oleje, popol a sadze, ktoré je ťažké odstrániť inými prostriedkami.

 

Použitie DPF Active Matic: špecializované stroje na čistenie DPF / FAP filtrov a katalyzátorov (strojové čistenie)

Pracovný princíp:

Prostriedok voľne vstupuje do kazety (monolitu) filtra cez otvorené výstupné kanály, potom preniká cez mikroskopické otvory v stienkach, ktoré delia kanály monolitu, do upchatých vstupných kanálov.

Jeho receptúra spôsobuje, že vysoko stlačené, zapečené pevné častice prechádzajú úplným rozpústením tak vo vstupných kanáloch filtra, ako aj v jeho mikroporéznych stienkach (obr. 1).

  • Starostlivo vybrané povrchovo aktívne látky znižujú povrchové napätie čistiacej tekutiny, čím zvyšujú účinnosť penetrácie mikroporéz filtra. Vďaka podmývacej sile sú všetky nečistoty odtrhované z umývaného povrchu.
  • Správne zvolená viskozita tekutiny spôsobuje, že počas pohybu molekúl kvapaliny dochádza k javu s účinkami podobnými treniu.

Ideálne sa hodí na čistenie v uzavretých systémoch, používaných v strojoch na čistenie DPF filtrov a SCR katalyzátorov.

Výhody :

  1. Nízka penivosť
  2. Bezpečný pre katalytický povlak DPF (citlivý na alkálie)
  3. Efektívny, 200 ml pre každý DPF
  4. Obsahuje inhibítory korózie
  5. Jemná vôňa

Nízka penivosť - v strojoch na čistenie v uzavretom systéme okruhu pracovnej tekutiny je tento prvok nevyhnutný. Umožňuje stroju pracovať nezávisle, bez toho, aby bolo potrebné neustále odstraňovať penu alebo hasiť jej prebytok odpeňovačom. Bezpečný pre vodné čerpadlo, v ktorom by ho nadmerná pena mohla ľahko poškodiť.

Bezpečný - kanály kazety DPF filtra sú pokryté oxidmi hliníka a ceru, ktoré tvoria základ pre častice platiny (chlorid platiny a organokovové zlúčeniny, čiže to, čo je katalyzátorom reakcie). Častice platiny katalyzujú oxidáciu CO na CO2 a NO na NO2. Výsledkom je, že k oxidácii sadzí v prítomnosti NO2 môže dôjsť pri oveľa nižších teplotách v rozmedzí od 250 °C do 400 °C. Náš prípravok DPF Active Matic neovplyvňuje katalytický povlak, na rozdiel od väčšiny prípravkov všeobecne dostupných na trhu.

Efektívny - koncentrátový prípravok. Pre efektívne čistenie stačí iba 200 ml na každý DPF.

Obsahuje inhibítory korózie - zmenšujú rýchlosť vzniku korózie vytváraním ochrannej vrstvy na kovovom kryte filtra.

Jemná vôňa - jeho vôňa nemá negatívny vplyv na všeobecné pracovné podmienky.

POZOR !!!

V poslednej dobe sa na trhu objavilo veľa prípravkov, ponúkaných ako čistiace prostriedky pre filtre DPF. Nanešťastie väčšinou poškodzujú katalytický povlak kazety filtra.

Naša firma priebežne tieto prípravky kupuje a testuje. Výsledky sú katastrofické.

Účinnosť čistenia takýchto prípravkov je z dôvodu ich agresívnej reakcii (kyslej alebo zásaditej) veľmi vysoká, avšak moria (rozpúšťajú) oxid hlinitý, súčasť povlaku kazety filtra. Takéto prípravky sa kedysi často predávali ako prostriedky na odstraňovanie olejových usadenín z motorov. Ich vysoká účinnosť vedie niektorých výrobcov k tomu, aby ich teraz ponúkali s novým štítkom. Prvky povlaku motorov sa výrazne líšia od jemného katalytického povlaku kaziet DPF filtrov.

Bezpečnosť nášho produktu môže byť zákazníkovi ľahko preukázaná porovnávacími testami.

Osoby používajúce profesionálne čistiace prostriedky by sa mali oboznámiť s etiketou výrobku a kartou bezpečnostných údajov, kde sú uvedené odporúčané koncentrácie, metódy použitia a mnoho ďalších informácií ovplyvňujúcich bezpečnosť práce.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram