Poľský výrobca strojov a zariadení
Zariadenia pre regeneráciu filtrov DPF / FAP/ KAT

OTOMATIC - NOVINKA 2021

Aplikácia odlučovača oleja v čistiacom stroji DPF

Odlučovač oleja sa používa na zber oleja plávajúceho na vodnej hladine. Používa sa všade tam, kde je málo pracovného priestoru a je potrebné vykonávať odolejovanie kvapalín na rôznych miestach. Olejové filtre pevných častíc zaplavené olejom, smerujú často na umývanie po poruche turbodúchadla. Doteraz sa v strojoch na čistenie filtrov DPF nepoužíval žiadny systém odlučovania oleja a olejové suspenzie sa museli odstraňovať ručne. 

   Bohužiaľ, nebolo to pohodlné riešenie pre obsluhu stroja a čo je dôležité, neprinieslo to ani očakávané výsledky. V súčasnosti, vďaka pásovému odlučovaču oleja, ktorý je nainštalovaný v stroji DPF Premium, ktorý je nainštalovaný v ľavom zadnom rohu nádrže na vodu, problém oddeliť olej od pracovnej kvapaliny neexistuje a tento proces je automatický. Páska je vyrobená z plastu s lepivými vlastnosťami. Vďaka tomu je ľahké oddeliť olej od pracovnej kvapaliny. 

   Systém na likvidáciu odpadu zo separátora oleja je umiestnený vonku na ľavej strane stroja. Na zhromažďovanie nežiaducich látok stačí vložiť 5-litrovú nádobu. Najväčšou výhodou použitia pásového odlučovača oleja je jeho vysoká účinnosť bez ohľadu na hladinu vody v nádrži. Okrem toho zvyšuje životnosť technologických prostriedkov pri súčasnom znižovaní prevádzkových nákladov. Stroj DPF Premium je možné vybaviť odlučovačom oleja za príplatok.

Pri umývaní filtrov pevných častíc v strojoch DPF sa na zvýšenie efektívnosti procesu používajú čistiace prostriedky. Predtým existovala iba jedna metóda dávkovania. Tesne pred začatím práce nalial operátor stroja určité množstvo kvapaliny priamo do filtra a potom ho vyčistil. Inžinieri spoločnosti 

   OTOMATIC vyvinuli pohodlné riešenie, ktoré zaisťuje úplne neosobnú prevádzku. Vďaka automatickému dávkovaču, ktorý vstrekuje do filtra v určitých intervaloch počas celého procesu čistenia konkrétnu dávku čistiaceho prostriedku, si už operátor stroja nemusí pamätať, aby pred čistením nalial do filtra čistiaci prostriedok. 

   Hlavnou výhodou tohto riešenia je záruka využitia stopercentnej kvality a účinnosti umývacej kvapaliny, ktorá je privádzaná v príslušných množstvách priamo z externej nádrže do filtra.
Oba spôsoby je možné podľa potreby kombinovať alebo ich používať ako vzájomne zameniteľné.
.

Automatický dávkovač čistiaceho prostriedku počas procesu čistenia

čoskoro ...

čoskoro ...
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram