Poľský výrobca strojov a zariadení
Zariadenia pre regeneráciu filtrov DPF / FAP/ KAT

Metódy čistenia DPF / FAP / KAT :

Účinná metóda čistenia filtrov musí očistiť kanály (vstupné a výstupné) filtra od sadzí, popola, uhlíkových usadenín a pevných častíc céria, a zároveň musí byť bezpečná pre samotnú kazetu jadra filtra.

1. Hydrodynamické čistenie.
Metóda čistenia pomocou špecializovaného stroja, ktorý vytvára tekutý pracovný prúd smerovaný priamo do vnútra filtra. Požadované je použitie čistiaceho prostriedku - detergentu.

Výhody: Bezpečná pre katalytický povlak filtra. Vysoká účinnosť, až 98% priepustnos.
Ako jedna z mála umožňuje účinne vyčistiť kanály filtra od všetkých pevných častíc: sadzí, popola, uhlíkových usadenín, oxidu ceričitého.
Nie je potrebné rezať keramickú kazetu.
Rýchly čas čistenia - asi 30 minút.

Nevýhody: Účinnosť závisí od dobre zvoleného detergentu.

2. Tepelné spracovanie
Vypaľovanie sadzí v indukčnej peci. Umiestnenie keramickej kazety jadra filtra do pece na približne 12 hodín.

Výhody: Účinne odstraňuje (vypaľuje) sadze.

Nevýhody: Neodstraňuje ostatné pevné častice, ako napr. popol, ktoré sa nemôžu vypáliť.
Vysoké riziko poškodenia keramickej kazety filtra, citlivej na príliš rýchle zmeny teploty.
Potreba prerezania filtra, vytiahnutia kazety, zvárania.

3. Ultrazvukové ošetrenie

Metóda spočíva v úplnom ponorení filtra do vane s roztokom. Ultrazvuk v čistiacom roztoku generuje tlakové vlny vo forme implodujúcich bublín, ktoré napokon oddeľujú nečistoty z povrchu umývaných filtrov.

Výhody: Umožňuje dobré vyčistenie kanálov filtrov, tak dlho ako sa do všetkých miest dostáva voda.
Nie je potrebné rezať filter.

Nevýhody: V prípade veľmi zablokovaných (zapečených) kanálov filtra voda s ultrazvukom
má obmedzený prístup a možnosti penetrácie. Ponecháva tieto miesta nevyčistetné.
Vyžaduje prefúkanie stlačeným vzduchom.

4. Pneumatické ošetrenie
Filter pevných častíc sa umiestni do špeciálneho stroja, v ktorom je vystavený prefúkaniu stlačeným vzduchom.

Výhody: Každý kanál filtra je počas prefukovania adresovaný individuálne.
Pomerne málo invazívna pre kazetu filtra.
Čistenie bez použitia detergentu.

Nevýhody: Je nutné prerezať filter, vytiahnuť kazetu, zvárať
Nízka účinnosť v prípade kazety filtra zaliateho olejom.
Celková účinnosť na úrovni 70%.

5. Vypaľovanie v servisnom režime.

Pomocou diagnostického počítača sa spustí režim, v ktorom motor beží pri vysokých otáčkach. Oveľa bohatšia palivová zmes ovplyvňuje zvýšenie teploty výfukových plynov až do 600 stupňov! Za týchto podmienok je možné vypaľovyť sadze.

Výhody: Účinne vypaľuje sadze v jednotkách s nízkym počtom najazdených kilometrov do 50 000 km.
Postup bez demontáže filtra.

Nevýhody: Neodstraňuje popol. Vypaľuje iba sadze.
Veľmi málo efektívne v prípade automobilov s vysokým počtom najazdených kilometrov, kde je úroveň popola hlavná časť upchatého filtra.
Servisný režim regenerácie v značnej miere zaťažuje motor (preťažovanie motora).
Potreba výmeny oleja.

6. Chemické čistenie.

Toto opatrenie spočíva v zavedení do vnútra filtra špeciálnej chémie zameranej na rozpustenie sadzí. Chemické čistenie uhlíkových usadenín jedným prípravkom a potom ich opláchnutie druhým. Potom mechanik pripojí k automobilu servisný počítač a spustí servisný postup regenerácie filtra.

Výhody: Nevyžaduje sa rezanie filtra. Aplikácia chémie bez demontáže filtra.

Nevýhody: Oplachuje iba najmenšie pevné častice vo vstupných kanáloch kazety filtra. Účinne čistí iba výstupné kanály filtra a zanecháva vo vstupných kanáloch filtra (zaslepené od výstupnej strany) rozpustené usadeniny.
Metóda veľmi invazívna pre kazetu filtra.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram