Poľský výrobca strojov a zariadení
Zariadenia pre regeneráciu filtrov DPF / FAP/ KAT

Spoločnosť Otomatic pripravila atraktívne školenie pre záujemcov o začatie podnikania v oblasti regenerácie / čistenia filtrov DPF/FAP /KAT.
Školenia sú tak pre ľudí, ktorí podnikajú prvé kroky v profesii, ako aj pre dlhodobých profesionálov v odbore.
Školíme z teórie a praxe (s využitím vlastných strojov a testovacích filtrov).

Rozsah školenia:

- Spoznanie podnikateľského aspektu poskytovania služieb regenerácie filtrov DPF/FAP/KAT.
- Pokročilé teoretické znalosti v oblasti konštrukcie a prevádzky filtra DPF/FAP/KAT.
- Rozoznávanietypických a atypických príčin porúch filtrov DPF/FAP/KAT s dôrazom na oboznámenie sa s analýzou príčina - následok.
- Získanie zručností vykonávať merania a posudzovať opotrebovanie filtra.
- Príprava filtrov na regeneráciu.
- Regenerácia v praxi – obsluhovanie stroja.
- Zákaznícky servis.
- Pracovný tok dokumentov.

Ukončenie školenia. Odovzdanie certifikátu.
Školenci majú možnosť pozorovať vybavenie a postupy v platné v dielni počínajúc prevzatím filtra až po dodanie ho zákazníkovi.

Po absolvovanom školení ponúkame bezplatnú telefonickú podporu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram