Poľský výrobca strojov a zariadení
Zariadenia pre regeneráciu filtrov DPF / FAP/ KAT

Náš výskum a testy jasne ukázali, že najúčinnejšou metódou čistenia zablokovaných kanálov filtrov DPF / FAP / KAT je čistenie vysokotlakovým vodným lúčom s dobre zvoleným detergentom.
Na druhej strane najhoršou a najinvazívnejšou metódou.sa ukázalo chemické čistenie.

Hydrodynamické čistenie len ako jediné dávalo možnosť zbaviť sa všetkých druhov pevných častíc, a to tak zo vstupných, ako aj z výstupných kanálov kazety filtra.
Prúd rozprašovanej kvapaliny v stroji je nasmerovaný z výstupnej strany filtra, teda zpravidla voľných výstupných kanálov, potom voda s detergentom prechádza cez mikropóry v stienkach, ktoré delia kanály od zablokovaných vstupných kanálov.
Filter je upevnený v stroji vertikálne, s výstupnou stranou zhora (kde je aplikovaný vodný prúd).
Takéto umiestnenie filtra umožňuje voľné očisťovanie sa vstupných kanálov filtra, ktoré v tejto polohe majú otvorené kanály zozdola, kde kontaminovaná voda spolu so všetkými usadeninami môže ľahko uniknúť von, mimo filtra.

Ostatné metódy už nezaručovali takúto účinnosť pri súčasnom zachovaní bezpečnosti pre kazetu filtra.

Tepelné spracovanie v indukčnej peci umožňuje vypaľovanie sadzí v kanáloch filtra do podoby popola, na rozdiel od toho, ako to prebieha v prostredí výfukového systému, kde častice sadzí reagujú s oxidom dusičitým z výfukových plynov, z čoho sa tvoria oxid uhoľnatý a oxid dusnatý. Tieto sa napokon kombinujú s kyslíkom a vytvárajú oxid uhličitý a oxid dusičitý unikajúce cez výstupné kanály zo systému.
Jednoducho povedané, sadze tam oxidujú na plynnú formu, ktorá sa oveľa ľahšie dostane z filtra von ako v prípade popola.
Účinnosť tejto metódy navyše trochu závisí od šťastia.
Príliš krátky čas spracovania znamená, že silne stlačené sadze nachádzajúce sa vo vnútri jadra filtra sa nespopolnia a filter nezíska späť plnú účinnosť. Na druhej strane príliš dlhá doba zahrievania vedie k degradácii jadra filtra Po tepelnom spracovaní sú kanály kazety filtra blokované popolom, ktorý je v závislosti od predchádzajúceho procesu spaľovania sadzí vhodnejší alebo menej vhodný na prefúkanie stlačeným vzduchom.

Ultrazvukové čistenie je vhodné iba pre filtre s malým alebo stredným znečistením.
Bohužiaľ, väčšina filtrov sa dáva na čistenie v ťažkom stave.
V takýchto filtroch voda s ultrazvukmi nedosahuje všetky zákutia, takže zanechává niektoré kanály zanesené. Pri tejto metóde je tiež potrebné konečné prefúkanie stlačeným vzduchom, ktoré viac alebo menej úspešne odstráni rozpustené usadeniny z kanálov kazety filtra.

Pneumatické ošetrenie nie je dobré pri čistení filtrov znečistených olejom a s zapečenými uhlíkovými usadeninami.
Toto nie je zriedkavý prípad. Porucha turbokompresora, vstrekovania často vedú k zaplaveniu olejom DPF filtra.
Okrem toho je pri tejto metóde potrebné filter odrezať, vybrať jadro filtra a potom privariť.

Vypaľovanie v servisnom režime má zmysel iba v automobiloch so skutočne nízkym počtom najazdených kilometrov, kde v zablokovaných kanáloch sú prevážnou súčasťou čisté sadze. Takéto sadze je ľahké vypáliť do plynnej formy.

V automobiloch s počtom najazdených km viac ako 100000 je takýto postup účinný len veľmi zriedkavo.
Vypálené sadze uvoľňujú iba malú časť kanálov filtra, zvyšná časť je stále blokovaná popolom.

Čistenie chemickými prípravkami je skutočným mučením pre kazetu filtra.
Vo väčšine prípadov sa chemická látka rozpustí a zmieša s pevnými časticami filtra, čím ho ešte viac zablokuje. V mnohých prípadoch je potom kazeta filtra mechanicky poškodená.

Na základe získaných skúseností sme zvolili metódu čistenia vysokotlakovým vodným lúčom.
V prvej fáze sme sa zamerali na odstránenie potenciálnych vád, čiže: nesprávne zvolený detergent alebo príliš veľká sila stlačeného vzduchu v pracovnom prúde kvapaliny.
Na splnenie tejto výzvy sme vyvinuli vlastný detergent a čistiace stroje.
Výsledkom prijatých opatrení bol vznik našej vlastnej technológie.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram